Obecné

Platné ode dne 20. října 2019 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky), se vztahují na uzavírání smluv, zprostředkování a poskytování služeb prostřednictvím

on line portálu  Followsale.com, umístěného na webovém rozhraní https://www.followsale.com/,  provozovaného Pavlem Doudou,

sídlem: Čechova 17, Praha 7, 170 00, IČ:06881394, tel. kontakt: 773 974 459.

Užíváním našich služeb, či zobrazením obsahu on line portálu Followsale.com, se zavazujete k dodržování těchto obchodních podmínek, uvedených níže v tomto dokumentu. Před tím, než začnete užívat našich služeb, si tyto obchodní podmínky pečlivě přečtěte.

Pokud s níže uvedenými obchodními podmínkami nesouhlasíte, nebo se s nimi neztotožňujete, prosím neužívejte našich služeb.

 

Obecná ustanovení

Followsale.com nabízí platformu, díky které si uživatelé sociálních sítí mohou zvýšit počet sledujících, likes, komentářů, odebíratelů či zobrazení na sociálních sítích Instagram, Tik tok a Youtube. Detailní popis služby je  vždy uveden pod balíčkem Vámi vybraných služeb.

 

Přístup k těmto službám mají uživatelé po registraci, která je provedena  na webu Followsale com.  

Followsale nemůže garantovat, že budou poskytované služby poskytnuty okamžitě a bezchybně. Followsale nemůže zaručit 100 % a permanentní provozuschopnost z možných důvodů: (1) Plánovaných úprav webu (2) Problémů s internetovým připojením, které nastanou mimo oblast dosahu webu Followsale.com , (3) u uživatelů, kteří porušují obchodní podmínky a podléhají tedy blokaci ze strany Followsale.com.

Followsale.com  nezaručuje přesný počet likes/zobrazení/komentářů/odebíratelů či sledujících, které může uživatel získat díky užívání služeb webu Followsale.com

 

 

Způsobilost

Vaší registrací za účelem zakoupení poskytovaných služeb potvrzujete: (1)že je Vám minimálně 18 let,  (2) potvrzujete, že jste plně kompetentní k dodržování obchodních podmínek a že obchodním podmínkám rozumíte (3)potvrzujete, že poskytujete pouze pravdivé, přesné, kompletní a aktuální informace, nutné k registraci (4) registrací se zavazujete, že poskytované služby nebudete používat v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

 

Registrace

Při registraci poskytujete některé své osobní údaje. Jejich shromažďování, uložení a využití je regulováno pravidly GDPR, které jsou dostupné na webové stránce Followsale.com pod odkazem GDPR.

Registrací potvrzujete, že poskytujete pouze pravdivé, přesné, kompletní a aktuální informace, potřebné k registraci. Pokud tyto informace nebudou uvedeny podle těchto  obchodních podmínek, může být Vaše registrace zamítnuta. Followsale.com neodpovídá za žádné systémové selhání při poskytování služeb, pokud budou při registraci uvedeny nepravé údaje.

 

Individuální objednávky

Uživatelé si mohou objednat individuální služby, které jsou podrobně uvedeny na webu Followsale.com. Registrací a následnou  platbou autorizujete web Followsale.com, účtovat Vám odpovídající částku za poskytnutí služby. Platební metoda a částka k uhrazení je vždy uvedena na check out page.

Followsale.com si vyhrazuje právo na zrušení či omezení objednávky v případě porušení těchto obchodních podmínek ze strany objednatele.

Platba

Platební metodou je online platba, nutná pro potvrzení a vyřízení objednávky. Online platby jsou zprostředkovány platební bránou Paypal,nebo platební bránou Comgate. Konkrétní platební bránu je možno vybrat před odesláním objednávky na check out page pod odkazem možnost platby. Followsale.com přijímá dva typy měny a to českou korunu (CZK) a americký dolar (USD). Platební brány mohou za platební transakce účtovat uživatelům poplatky, tyto však nejsou nijak spojené s webem Folllowsale.com a web Followsale.com neodpovídá za následky neuhrazení těchto poplatků a tudíž  nemůže přijmout reklamaci na základě problémů mezi objednatelem Followsale.com a platební bránou kvůli neuhrazení poplatků platební bráně.

Pokud je pro platbu nutné použít platební kartu, musí být ze strany objednatele poskytnuty potřebné a platné údaje pro provedení transakce.

 

Ceny

Základní službou poskytovanou objednatelům je dodávání likes, zobrazení, sledujících, odebíratelů  či komentářů na sociální platformy Instagram, Youtube a Tiktok. Ceny se liší dle vybrané platformy, požadované služby a počtu likes/sledujících/komentářů/odebíratelů či zobrazení. Odpovídající cena je vždy uvedena pod balíčkem Vámi vybraných služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah, cenu nebo specifikaci služeb dle vlastního uvážení. Tato změna však nemá vliv na již uzavřené smlouvy s objednateli.

 

Reklamace

Základní službou poskytovanou objednatelům je dodávání likes, zobrazení, sledujících, odebíratelů  či komentářů na sociální platformy Instagram, Youtube a Tiktok. Ceny se liší dle vybrané platformy, požadované služby a počtu likes/sledujících/komentářů/odebíratelů či zobrazení. Odpovídající cena je vždy uvedena pod balíčkem Vámi vybraných služeb. Vaše objednávka se začne vyřizovat nejpozději do 48 hodin od přijetí platby. Dokončení objednávky (dodání celkového počtu objednaných likes/zobrazení/komentářů/sledujících/odebíratelů) je individuální dle každé objednávky. Nejpozději však bude dokončena do 30ti dnů od přijetí platby.

Pokud Vámi objednaná služba nebyla do 48 hodin od přijetí platby spuštěna, nebo pokud Vámi objednaná služba nedosáhla uvedeného počtu likes/sledujících/zobrazení atd. ani po 30ti dnech od přijetí plaby, kontaktujte náš zákaznický servis na adrese info@followsale.com. Pokud došlo k neúplnému plnění služeb  ze strany Followsale.com, máte právo na navrácení uhrazené částky v plné výši a to převodem zpět na Váš Paypal/Comgate účet.

Pokud nastanou problémy s provedením transakce ze strany objednatele (nefunkční Paypal či Comgate účet, neúplné uhrazení částky, uvedení neplatných údajů či kreditní karty) požadovaná služba nebude spuštěna.

 

 

 

Zásady užívání služeb

Zavazujete se , že tuto platformu nebudete zneužívat.

Zneužití představuje jakékoliv jednání v rozporu s těmito obchodními podmínkami, aplikovatelnými zákony a regulacemi. Zejména nebudete (1) Šířit neautorizovaná, či automaticky generovaná komerční sdělení (spam apod.), (2) šířit virové, nebo jiné zlovolné kódy, (3)zveřejňovat ilegální, obscénní, násilný, urážející, či jinak nevhodný obsah.

Uživatelé jsou zodpovědní za svá uživatelská data a za důsledky zpřístupnění těchto dat třetí straně.

Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k blokaci, či dočasné blokaci Vašeho účtu na stránce Followsale.com, jste tuto skutečnost povinováni akceptovat.

 

Třetí strany

Registrací či objednáním služeb webu Followsale, jste srozuměni, že web Followsale.com je pouze prostředníkem mezi Vámi a třetí stranou, zprostředkovávající počet likes/zobrazení/odebíratelů/komentářů/sledujících.

Registrací či objednáním služeb přes platformu Followsale.com souhlasíte s odesláním některých Vašich údajů třetí straně.

Followsale.com neodpovídá za jakékoliv poškození/odstranění účtu/ů objednatelůnna sociálních sítích, či obsahu na těchto sítích zveřejněného. 

Followsale.com není sponzorován ani nijak organizován žádnou třetí stranou.

Vezměte prosím na vědomí, že tuto platformu užíváte na vlastní zodpovědnost.

 

 

Úpravy

Followsale.com si vyhrazuje plné právo na změnu, korekci či revizi těchto obchodních podmínek a to kdykoliv. Tyto změny/korekce/úpravy, budou zveřejněny na platformě Followsale.com a jejich účinnost je okamžitá.

 

 

KONTAKT

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: info@followsale.com

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel: Pavel Douda (dále jen: „správce“).

Provozovatel: Pavel Douda

IČ: 06881394

nejsme plátci DPH

Sídlem: Čechova 17, Praha 7, 170 00

E-mail pro komunikaci: info@followsale.com

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména chránění heslem cloudových uložišť.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

Menu